Condicions de pagament

Els pagaments es realizaran per transferència bancària al següent número de compte: 2100 8005 31 02 00011091 de la entitat "la Caixa".

Donat el cas que no puguis assistir al curs i avisis amb un mínim de 24 hores d'antelació, se't farà la devolució del 50% de l'import. Si coneixes a algú que pugui assistir-hi en el teu lloc, no hi haurà cap inconvenient.